Giới Thiệu

testi-img01

Lịch sử phát triển

Được thành lập từ năm 1957, Khoa Điện - Điện Tử thuộc Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh

“Khoa Điện-Điện tử  - HỌC TẬP TÍCH CỰC, GIẢNG DẠY SÁNG TẠO”

 

BCN Khoa Điện-Điện tử

 

Tin nổi bật

“Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh”
 

Được thành lập từ năm 1957, Khoa Điện - Điện Tử thuộc Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh đã có truyền thống phát triển hơn 55 năm qua. Với đội ngũ gồm 140 giảng viên có năng lực chuyên môn cao, Khoa Điện - Điện Tử đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển nền kinh tế vùng phía Nam của đất nước bằng các kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học. Các thế hệ sinh viên của Khoa sau khi tốt nghiệp đã và đang có nhiều cống hiến quan trọng. Nhiều người trong số họ hiện đang giữ các vị trí chủ chốt trong các khu vực kinh tế Nhà nước và tư nhân....

Read More

 

 • MS and Ph.D Scholarship information to students at HCMUT from Seoultech Korea
 • Hội thảo "BELS WORKSHOP on EGNSS Solutions for Sustainable Development" 28/2/2018
 • Học bổng nữ sinh “eSilicon BUILD-IT Female Engineering Student Scholarship”
 • LỊCH ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP THÁNG 4_2018
 • Thông báo tuyển dụng Công ty CP TV Xây dựng điện 4
 • THÂN MỜI SINH VIÊN KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ THAM DỰ PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG VÀ THỰC TẬP
 • Đăng ký môn học dành cho SV K2013 trở về trước (Đối với môn học không có môn thay thế trong CTĐT 2014)
 • Student Forum 2017
 • ISEE 2017 CONFERENCE AND NICT WORKSHOP PROGRAM
 • THỬ THÁCH SÁNG TẠO Y KHOA
 • Tuyển dụng của công ty Nissei
 • Thông báo tuyển dụng Công ty CP TV Xây dựng điện 4
 • Tuyển dụng Công ty dữ liệu VNPT
 • Tuyển dụng công ty ESEC
 • Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2)
 • Công ty CJR Renewables tuyển dụng
 • THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH VÕ PHAN LÊ
 • Tuyển dụng Tập đoàn Ingeteam Việt Nam
 • Tuyển dụng Trung tâm R&D của Tập đoàn Nidec
 • Công ty Datalogic tuyển dụng các vị trí nhân viên chính thức

Liên Kết