Ngày 3/4/2014 vừa qua, Công Đoàn Bộ Môn Viễn Thông đã tổ chức thành công buổi giao lưu đánh Cầu lông mở rộng giữa các Thầy Cô trong Bộ Môn và một số Thầy Cô từ các đơn vị khác trong khoa Điện. Các ..
Read more