DEE - Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

Tin tức

INTERNSHIP IN SYSTEM ON CHIP DESIGN AT SNST & FINGER VINA

SNST & Finger Vina Company Job Title: Internship position in SoC Design (20 Students in RTL Design, Synthesis, DFT, STA, Place & Route)   Job Descriptions: The SoC ...
Read more

Ngày hội tuyển dụng Career Day 2020

“Show your talents – Get your dream jobs” Cơn “bão” cơ hội nghề nghiệp sắp đổ bộ tại Career Day – One Day Offer 2020 của DEK Technologies rồi đây. Săn ngay chiếc vé tham gia Ngày ...
Read more

Chương trình trao đổi sinh viên trong khuôn khổ dự án Erasmus+ với trường UNIMORE, Italy

Chương trình trao đổi sinh viên trong khuôn khổ dự án Erasmus+ với trường UNIMORE, Italy Dành cho SV CTTT K14 ---> K18 Khoa Điện - Điện Tử: 3 sinh viên Thời gian trao đổi: T.9-T....
Read more

Scholarship for Bachelor/Master’s/Doctoral Degree Program in Thailand (Engineering and Technology) 2020

Thông tin chi tiết: 1. EFS Announcement 1_2020                              2. EFS-U Announcement 1_2020 ...
Read more

Norpart scholarships for master students 2020-2021

Thông tin chi tiết : ApplicationForm_USN_2020_2021                              ScholarshipsAnnouncement2020_2021...
Read more

THÔNG BÁO (V/v Bảo vệ luận văn tốt nghiệp Lớp Tiên Tiến HK191)

Hội đồng 1 (Power & Energy Systems): Thời gian: Lúc 8g, thứ 3, ngày 14/01/2020 Địa điểm: Phòng 305 - B4 Hội đồng 2 (Telecommunications): Thời gian: Lúc 8g, thứ 4, ngày 15/01/2020 Đị...
Read more

TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY THIEN NAM OFFSHORE SERVICES J.S.C

Thông tin chi tiết:  1. Thông tin tuyển dụng 2. Website Công ty:  http://www.thiennamoffshore.com/ ...
Read more