Chiều ngày 24/12/2013, tại Khoa Điện - Điện Tử tổ chức buổi chia tay hai cán bộ giảng dạy về hưu là thầy Tống Văn On và thầy Nguyễn Chí Nghĩa. Hai thầy đã có cống hiến rất nhiều về giảng dạy và đào..
Read more