DEE - Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

Tin tức

Kế hoạch đăng ký GVHD nghiên cứu tiền luận văn tốt nghiệp CTTT HK211

Thông tin chi tiết: KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ GVHD NGHIÊN CỨU TIỀN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CTTT HK211                            &n...
Read more

Đăng ký NCKH cấp sinh viên CT đào tạo quốc tế (OISP) liên quan LVTN HK211

Thông tin chi tiết: Thông báo đăng ký NCKH SV OISP liên quan LVTN HK211 Ghi chú: Thời hạn đăng ký 08/10/2021 Biểu mẫu: Thuyết Minh, Dự Toán và LLKH SV Sinh viên...
Read more

Đăng ký NCKH sinh viên chương trình kỹ sư tài năng năm 2021

Thông tin chi tiết: Thông báo đăng ký NCKH SV KSTN 2021 Ghi chú: Thời gian đến ngày 24/09/2021 Biểu mẫu: Thuyết Minh, Dự Toán và LLKH SV Sinh viên có thể đăng k...
Read more

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG DÂN VÀO CÔNG AN NHÂN DÂN

Thông tin chi tiết: TUYỂN DỤNG CÔNG DÂN VÀO CÔNG AN NHÂN DÂN ...
Read more

DSSV Giáo viên Hướng dẫn Đồ án 2 (400409) Lớp Tiên Tiến HK211

Thông tin chi tiết: DSSV GVHD Do an 2 HK211 CTTT ...
Read more

Đăng ký NCKH sinh viên chương trình chính quy năm 2021

Thông tin chi tiết: Thông báo đăng ký NCKH SV Chính Quy 2021 Biểu mẫu: Thuyết Minh, Dự Toán và LLKH SV Sinh viên có thể đăng ký thông tin và nộp Thuyết minh + Dự toán + ...
Read more

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ GVHD LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (OISP) HK211

Thông tin chi tiết: KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ GVHD LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (OISP) HK211                             THÔNG TIN ...
Read more

THÔNG TIN CUỘC THI GREENOVATOR HACKATHON 2021 - BOSCH VIỆT NAM

  Bạn thân mến, Đại diện Ban Tổ Chức cuộc thi Greenovator Hackathon 2021 của Bosch xin chào và mến chúc bạn nhiều sức khỏe và niềm vui. Cuộc thi Hackathon ...
Read more