DEE - Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

Tin tức

Kế hoạch đăng ký GVHD TTTN (hè) OISP HK203

Thông tin chi tiết: Tại Đây ...
Read more

CÔNG TY DATALOGIC TUYỂN THỰC TẬP SINH

1. Thông tin Tuyển dụng 2. FET 2021     ...
Read more

KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÀNH CHO SINH VIÊN ĐH - CÔNG TY FUJIKURA FIBER OPTICS VIỆT NAM

1. FOV_Cong van Dao Tao Ky Nang Mem cho Sinh Vien  2. MAU DANG KY THAM DU KHOA DAO TAO KY NANG MEM ...
Read more

THÔNG BÁO HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC DÀNH CHO NCS, HV

Thông tin chi tiết: THÔNG BÁO HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC DÀNH CHO NCS, HV ...
Read more

THÔNG BÁO (V/v ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ: ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HOẶC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC)

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Việc làm trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM phối hợp cùng Công ty TTI (Techtronic Industries, Các thương hiệu của TTI: MILWAUKEE, RYOBI và HOOVER,...) triển khai chương t...
Read more

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT VIỆT NHẬT (TWINING PROGRAM)

Tên chương trình chung là Twining Program, chương trình gồm có 2 khoa, Khoa điện- ĐIện tử và khoa Máy tính. Với Khoa điện-ĐIện tử mình, thì chương trình tên là: Tăng cường tiếng Nhật, mã ngành ...
Read more

DSSV ĐỒ ÁN 1, ĐỒ ÁN 2, THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP LỚP TIÊN TIẾN HK202 (OISP)

Chi tiết: DSSV ĐỒ ÁN 1, ĐỒ ÁN 2, THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP LỚP TIÊN TIẾN HK202 (OISP) Lưu ý: Sinh viên có đăng ký môn học nhưng không có tên trong danh sách, in TKB liê...
Read more