DEE - Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

Tin tức

ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH CẤP SINH VIÊN OISP LIÊN QUAN ĐẾN LVTN HK201

Thông tin chi tiết: THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ Biểu mẫu: Thuyết minh và Dự Toán Sinh viên có thể đăng ký thông tin trước khi nộp Thuyết minh + Dự toán tại: https://docs.google.com/forms/d/1k971...
Read more

Kế hoạch đăng ký CBHD Đồ án 1 & 2 Chương Trình Tiên Tiến HK201

Thông tin chi tiết:  Kế hoạch đăng ký CBHD Đồ án 1 & 2 CTTT ...
Read more

Thông báo đăng ký kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên 2020

V/v sinh viên đăng ký tham dự kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên cấp trường năm 2020 Để chuẩn bị đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam 2020 và kỳ thi lập trình sinh viên quố...
Read more

BIỂU MẪU THUYẾT MINH VÀ DỰ TOÁN NCKH CẤP SINH VIÊN 2020

Sinh viên tham gia NCKH sử dụng biểu mẫu Thuyết minh Dự Toán ...
Read more

ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH CẤP SINH VIÊN CHÍNH QUY NĂM 2020

Thông tin chi tiết: Thông báo Đăng ký NCKH SV CQ 2020 Biểu mẫu: Thuyết minh và Dự Toán Sinh viên có thể đăng ký thông tin trước khi nộp Thuyết minh + Dự toán tại: h...
Read more

TUYỂN THỰC TẬP SINH CƠ ĐIỆN CÔNG TY NEWTECONS

Newtecons - Một trong những nhà thầu Xây dựng uy tín tại Việt Nam và đạt được nhiều giải thưởng danh giá.Ngày 01/07/2020 vừa qua, Newtecons vinh dự nhận được giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu...
Read more

MỜI ĐĂNG KÝ THAM DỰ BUỔI GẶP GỠ, TUYỂN DỤNG VÀ THỰC TẬP SÁNG THỨ BA 09/7/2020 (TÂN KỸ SƯ VÀ SINH VIÊN) – CÔNG TY SAILUN

GẶP GỠ, TUYỂN DỤNG VÀ THỰC TẬP SÁNG THỨ BA 09/7/2020 – CÔNG TY SAILUN   Thời gian: 8g30 sáng thứ năm – 09/7/2020 Địa điểm: hội trường B11, trường Đại học Bách Khoa 268 Lý...
Read more