DEE - Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

Tin tức

THÔNG BÁO (V/V HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NCKH SINH VIÊN OISP 2019)

Kính mời Quý Thầy Cô và Sinh viên quan tâm vui lòng đến tham dự ...
Read more

DSSV Bảo vệ Luận văn Đợt 1 Tháng 7/2020 và Đợt 2 Tháng 9/2020 CTTT

Sinh viên kiểm tra danh sách Bảo vệ Luận văn Tốt Nghiệp CTTT Đợt 1 Tháng 7/2020 và Đợt 2 Tháng 9/2020 đã đăng ký, Sinh viên thực hiện nộp thuyết minh và mẫu SPD.2 theo các mốc thời gian đã thô...
Read more

ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH CẤP SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ NĂM 2020

Thông tin chi tiết: Thông báo đăng ký NCKH SV OISP 2020 Biểu mẫu: Thuyết Minh và Dự Toán Sinh viên có thể đăng ký thông tin trước khi nộp Thuyết minh + Dự toán tại: https://docs.google...
Read more

HỌC BỔNG THẠC SĨ 75% TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA

HỌC BỔNG THẠC SĨ 75% TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG HCM đang nhận hồ sơ học bổng chương trình thạc sĩ chất lượng cao (BK-IMP). Giá trị học bổng lên đến 75% học phí Môi trườn...
Read more

THÔNG BÁO (V/V HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT NCKH SINH VIÊN KSTN 2020)

Kính mời Quý Thầy Cô và Sinh viên quan tâm vui lòng đến tham dự Chương trình họp ...
Read more

ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH CẤP SINH VIÊN CHÍNH QUY NĂM 2020

Thông tin chi tiết: Thông báo Đăng ký NCKH SV CQ 2020 Biểu mẫu: Thuyết minh và Dự Toán Sinh viên có thể đăng ký thông tin trước khi nộp Thuyết minh + Dự toán tại: https://docs.google.c...
Read more