Khoa Điện - Điện tử

Thông báo

CCU International Summer Internship program 2019

Xem chi tiết: http://dee.hcmut.edu.vn/image/data/thongbao/2018/2019 CCU Summer Intern_CFP.pdf ..
Read more

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp cho SV đợt tháng 11/2018 (Hệ Chính quy & Không chính quy)

http://dee.hcmut.edu.vn/image/data/thongbao/01.10..2015/thong bao nhan bang T11_18.pdf ..
Read more

Thông báo Khoa Điện-Điện Tử tổ chức Seminar Khoa học và giới thiệu học bổng Tiến sỹ

Xem chi tiết: http://dee.hcmut.edu.vn/image/data/thongbao/Thông_báo_seminar_Prof. Yue P.403B4.pdf ..
Read more

Thông báo Mời Sinh viên và Học viên CH tham gia nghiên cứu thiết kế vi mạch cao tần

Xem chi tiết: http://dee.hcmut.edu.vn/image/data/tt/RFICS.PNG ..
Read more

Thư mời Gặp mặt Học viên cao học và NCS đầu năm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ..
Read more

Chương trình hội thảo CTy Microchip

http://dee.hcmut.edu.vn/image/data/thongbao/01.10..2015/Chương trình hội thảo CTy Microchip.pdf ..
Read more

Cuộc thi ý tưởng thuộc dự án CURRENT (hợp tác với CIT)

Xem chi tiết: http://dee.hcmut.edu.vn/image/data/thongbao/2018/1.PNG http://dee.hcmut.edu.vn/image/data/thongbao/2018/poster.PNG ..
Read more

PhD Early Admission Scheme Program at HKUST

The PhD Early Admission Scheme (PhD-EAS) program is an elite program created by the ECE department, Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), for a small number of outstanding student..
Read more

Hỗ trợ Online

tqvinh

(84-8) 38.647.256 Ext: 5746

Thống kê truy cập

Online 5
Hôm nay 21
Tuần này 1473
Tháng này 9772
Năm này 23057

Liên Kết