Thông báo

Scholarship information to students at HCMUT (Seoultech, Korea)

Ph.D & M.S. Scholarship Electrical and Information Engineering (EIE) Seoul National University of Science and Technology (SeoulTech), South Korea Ph.D & M.S. Scholarship Opportunity ..
Read more

Lịch tuần sinh hoạt công dân định kỳ đợt 2 năm học 2016-2017

http://dee.hcmut.edu.vn/image/data/thongbao/25.11.2016/Lchtunsinhhotcngdnnhkt2nmhc20162017.pdf ..
Read more

Thông báo V/v: Đăng ký thực tập tốt nghiệp cho sinh viên

THÔNG BÁO V/v: Đăng ký Thực tập tốt nghiệp (Hệ Chính quy)   Theo “Biểu đồ chương trình đào tạo 2014” Khoa có thông báo trên trang web của Khoa theo đường dẫn: (http://dee.hcmut..
Read more

Kế hoạch đăng ký môn hộc HK162 năm học 2016-2017

http://dee.hcmut.edu.vn/image/data/thongbao/02.11.2016/KhochngkmnhcHK162nmhc20162017.pdf ..
Read more

Thông báo V/v: Làm thủ tục dự lễ tốt nghiệp ngày 04/11/2014

Thông báo V/v: Làm thủ tục dự lễ tốt nghiệp ngày 04/11/2014 ..
Read more

Thông báo kiểm tra trình độ anh văn học kỳ 161

http://dee.hcmut.edu.vn/image/data/thongbao/24.10.2016/Thngbokimtratrnhanhvnhck161.pdf ..
Read more

Xử lý SV tự ý đổi buổi SHCD định kỳ đợt 1 năm học 2016-2017

http://dee.hcmut.edu.vn/image/data/thongbao/21.10.2016/XlSVtibuiSHCDnhkt1nmhc20162017.pdf ..
Read more

Hỗ trợ Online

tqvinh

(84-8) 38.647.256 Ext: 5746

Thống kê truy cập

Online 2
Hôm nay 2049
Tuần này 4115
Tháng này 21675
Năm này 21675

Liên Kết