Thông báo Giáo vụ

Thông báo phân ngành của sinh viên K2017

Thông báo phân ngành của sinh viên K2017 Danh sách thứ tự ưu tiên ..
Read more

Thông báo Xử lý học vụ sinh viên học kỳ 2/2018 - 2019

Thông báo Xử lý học vụ sinh viên học kỳ 2/2018 - 2019 Danh sách sinh viên dự kiến bị buộc thôi học vì học lực kém HK2/2018 - 2019 ..
Read more

Thông báo Kế hoạch đăng ký Đồ án 1, 2 và LVTN HK182 (OISP)

  Thông báo Kế hoạch đăng ký Đồ án 1, 2 và LVTN HK182 (OISP) http://dee.hcmut.edu.vn/image/data/thongbao/Registraion and implementation plan of senior design project semester 182+191_2..
Read more

Danh sách sinh viên ngành Kỹ thuật Điện tử, truyền thông nhận Đồ án, Thực tập, Đề cương, Luận văn tốt nghiệp học kỳ 2/2018 - 2019

Danh sách sinh viên ngành Kỹ thuật Điện tử, truyền thông nhận Đồ án1 Danh sách sinh viên ngành Kỹ thuật Điện tử, truyền thông nhận Đồ án2 Danh sách sinh viên ngành Kỹ thuật Điện tử, truyền ..
Read more

Thông báo (V/v đăng ký nhận cán bộ hướng dẫn thực tập tốt nghiệp HK182)

Thông báo (V/v đăng ký nhận cán bộ hướng dẫn thực tập tốt nghiệp HK182) ..
Read more

Thông báo Vv: nhận cán bộ hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông HK181

Thông báo Vv: nhận cán bộ hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông HK181 ..
Read more

Bảng điểm các lớp chính quy học kỳ 2/17-18

Bảng điểm các lớp chính quy học kỳ 2/17-18 ..
Read more

Hỗ trợ Online

tqvinh

(84-8) 38.647.256 Ext: 5746

Thống kê truy cập

Online 1
Hôm nay 760
Tuần này 760
Tháng này 760
Năm này 760

Liên Kết