Hội đồng Khoa học

Danh sách hội đồng Khoa học Khoa Điện-Điện tử

Stt

Họ và tên

Email

1

 PGS.TS.Phan Thị Thanh

 Bình

thanhbinh055@yahoo.com

2

 TS. Trương Đình

 Châu

chau.truong@hcmut.edu.vn

3

 PGS.TS. Hoàng Đình

 Chiến

hoangdinh_chien@yahoo.com

4

 Ông Vũ Thế

 Cường

cuongvuthe@gmail.com

5

 TS. Huỳnh Phú Minh

 Cường

cuonghpm@gmail.com

6

 PGS. TS. Phan Quốc

 Dũng

phan_quoc_dung@yahoo.com

7

 PGS. TS. Võ Ngọc

 Điều

vndieu@hcmut.edu.vn

8

 GVC. ThS. Nguyễn Kim

 Đính

dinh.k.nguyen@gmail.com

9

 PGS. TS. Nguyễn Thị Phương

 Hà

phuonghagv@yahoo.com

10

 PGS. TS. Huỳnh Thái

 Hoàng

hthoang@hcmut.edu.vn

11

 TS. Đỗ Nguyên

 Hưng

Do-Nguyen.Hung@schneider-electric.com

12

 PGS.TS. Nguyễn Bội

 Khuê

nguyenboikhue@yahoo.com

13

 TS. Nguyễn Văn

 Liêm

nguyenvanliem@hotmail.com

14

 GS.TS. Đặng Lương

 Mô

dluongmo@yahoo.com

15

 GVC.TS. Nguyễn Quang  

 Nam

nqnam@hcmut.edu.vn

16

 PGS.TS. Dương Hoài

 Nghĩa

dhnghia@hcmut.edu.vn

17

 Ông Nguyễn Tấn

 Nghiệp

nghiepnt@gmail.com

18

 PGS.TS. Nguyễn Văn

 Nhờ

nvnho@hcmut.edu.vn

19

 PGS.TS. Nguyễn Đức

 Phong

ndphong34@gmail.com

20

 PGS.TS.Nguyễn Hữu

 Phúc

nhphuc123@yahoo.com

21

 PGS.TS. Lê Minh

 Phương

ivanphuong@yahoo.com

22

 PGS.TS.Vũ Đình

 Thành

vdthanh@hcmut.edu.vn

23

 ThS. Hoàng Chí

 Thành

hc.thanh@ace.com.vn

24

 GVC.TS. Lê Chí

 Thông

chithong@hcmut.edu.vn

25

 PGS.TS. Lê Tiến

 Thường

thuongle@yahoo.com

26

 PGS. TS. Đặng Thành

 Tín

dttin@hcmut.edu.vn

27

 Bà Nguyễn Thu

 Trang

thu.trang.nguyen@intel.com

28

 PGS. TS. Hoàng

 Trang

hoangtrang@hcmut.edu.vn

29

 GVC. TS. Hoàng Minh

 Trí

hmtri1965@gmail.com

30

 GVC.TS. Đỗ Hồng

 Tuấn

tuandohong@yahoo.com

31

 PGS. TS. Hồ Văn Nhật

 Chương

dr_hvnchuong@yahoo.com

 

Hỗ trợ Online

tqvinh

(84-8) 38.647.256 Ext: 5746

Thống kê truy cập

Online 2
Hôm nay 771
Tuần này 771
Tháng này 771
Năm này 771

Liên Kết