Ban chủ nhiệm

Họ tên - Chức vụ Lĩnh vực phụ trách

TS. ĐỖ HỒNG TUẤN
Trưởng Khoa

Email: do-hong@hcmut.edu.vn

Lãnh đạo và quản lý chung các hoạt động trong Khoa
-Trực tiếp quản lý các công tác:

 • Công tác tổ chức nhân sự, tài chính.
 • Quản lý các dự án hợp tác quốc tế, các chương trình đào tạo quốc tế.
 • Xây dựng mô hình tổ chức hoạt động, định hướng phát triển của Khoa.
 • Tổ chức các hội đồng trong Khoa (Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng Tuyển dụng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Kỷ luật).

TS. NGUYỄN QUANG NAM
Phó Trưởng Khoa

Email: nqnam@hcmut.edu.vn

 

Phụ trách Đối ngoại, Cơ sở vật chất và Dự án
-Trực tiếp quản lý các công tác:

 • Phát triển các dự án và lao động sản xuất.
 • Công tác phòng thí nghiệm, cơ sở vật chất và trang thiết bị.
 • Công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng.

TS. HUỲNH PHÚ MINH CƯỜNG
Phó Trưởng Khoa

Email: hpmcuong@hcmut.edu.vn

Phụ trách Khoa hoc Công nghệ và Đào tạo Sau đại học
-Trực tiếp quản lý các công tác:

 • Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
 • Công tác đào tạo sau đại học.
 • Quan hệ doanh nghiệp - cựu sinh viên - địa phương.
 • Công tác thông tin và quảng bá hình ảnh Khoa.

PGS. TS. HOÀNG TRANG
Phó Trưởng Khoa

Email:hoangtrang@hcmut.edu.vn

Phụ trách Đào tạo Đại học và công tác sinh viên
-Trực tiếp quản lý các công tác:

 • Đào tạo bậc đại học chính quy, không chính quy, liên kết cạnh xí nghiệp, liên kết địa phương, từ xa.
 • Công tác thư viện và giáo trình.
 • Công tác sinh viên, các hoạt động đoàn thể của sinh viên và dữ liệu thông tin cựu sinh viên.

 

Hỗ trợ Online

tqvinh

(84-8) 38.647.256 Ext: 5746

Thống kê truy cập

Online 4
Hôm nay 760
Tuần này 9366
Tháng này 18541
Năm này 57182

Liên Kết

kuşadası escort bayan escort antalya Antalya Escort
ankara escort
kızılay escort
izmir escort bayan bodrum escort bayan bursa escort