Ban chủ nhiệm

Họ tên - Chức vụ Lĩnh vực phụ trách

PGS.TS. ĐỖ HỒNG TUẤN
Trưởng Khoa

Email: do-hong@hcmut.edu.vn

Lãnh đạo và quản lý chung các hoạt động trong Khoa
-Trực tiếp quản lý các công tác:

 • Công tác tổ chức nhân sự, tài chính.
 • Quản lý các dự án hợp tác quốc tế, các chương trình đào tạo quốc tế.
 • Xây dựng mô hình tổ chức hoạt động, định hướng phát triển của Khoa.
 • Tổ chức các hội đồng trong Khoa (Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng Tuyển dụng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Kỷ luật).

TS. NGUYỄN QUANG NAM
Phó Trưởng Khoa

Email: nqnam@hcmut.edu.vn

 

Phụ trách Đối ngoại, Cơ sở vật chất và Dự án
-Trực tiếp quản lý các công tác:

 • Phát triển các dự án và lao động sản xuất.
 • Công tác phòng thí nghiệm, cơ sở vật chất và trang thiết bị.
 • Công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng.

TS. HUỲNH PHÚ MINH CƯỜNG
Phó Trưởng Khoa

Email: hpmcuong@hcmut.edu.vn

Phụ trách Khoa hoc Công nghệ và Đào tạo Sau đại học
-Trực tiếp quản lý các công tác:

 • Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
 • Công tác đào tạo sau đại học.
 • Quan hệ doanh nghiệp - cựu sinh viên - địa phương.
 • Công tác thông tin và quảng bá hình ảnh Khoa.

PGS. TS. HOÀNG TRANG
Phó Trưởng Khoa

Email:hoangtrang@hcmut.edu.vn

Phụ trách Đào tạo Đại học và công tác sinh viên
-Trực tiếp quản lý các công tác:

 • Đào tạo bậc đại học chính quy, không chính quy, liên kết cạnh xí nghiệp, liên kết địa phương, từ xa.
 • Công tác thư viện và giáo trình.
 • Công tác sinh viên, các hoạt động đoàn thể của sinh viên và dữ liệu thông tin cựu sinh viên.

 

Hỗ trợ Online

tqvinh

(84-8) 38.647.256 Ext: 5746

Thống kê truy cập

Online 1
Hôm nay 759
Tuần này 759
Tháng này 759
Năm này 759

Liên Kết