Các thông tin khác

Danh sách ưu tiên phân ngành K2016

Danh sách ưu tiên phân ngành K2016 ..
Read more

Thông báo phân ngành K2016

Thông báo phân ngành K2016 ..
Read more

Thông báo tuyển bổ sung sinh viên K2016 vào chương trình Kỹ sư tài năng

Thông báo tuyển bổ sung sinh viên K2016 vào chương trình Kỹ sư tài năng ..
Read more

Xử lý học vụ Học kỳ 2/17-18

THÔNG BÁO Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách “DỰ KIẾN BỊ BUỘC THÔI HỌC” làm đơn xin cứu xét, có chữ ký của GVCN và nộp tại VPK Điện – Điện tử GẤP!!!. Hạn chót: 10h00, T..
Read more

DSSV dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 4/2018 (Tính đến ngày 22/01/2018)

DSSV dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 4/2018 (Tính đến ngày 22/01/2018) ..
Read more

DSSV làm Đồ án môn học ngành Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông với các giảng viên thuộc bộ môn Điện tử (HK172)

DSSV làm Đồ án môn học ngành Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông với các giảng viên thuộc bộ môn Điện tử (HK172) ..
Read more

DSSV làm Đồ án môn học ngành Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông với các giảng viên thuộc bộ môn Viễn thông (HK172)

DSSV làm Đồ án môn học ngành Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông với các giảng viên thuộc bộ môn Viễn thông (HK172) ..
Read more

DSSV có đăng ký DAMH, TTTN, LVTN ngành Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông HK172

DSSV có đăng ký DAMH, TTTN, LVTN ngành Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông HK172 ..
Read more

Hỗ trợ Online

tqvinh

(84-8) 38.647.256 Ext: 5746

Thống kê truy cập

Online 1
Hôm nay 149
Tuần này 355
Tháng này 355
Năm này 355

Liên Kết