DEE - Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

Văn hóa đọc - Một động lực chấn hưng văn hóa dân tộc

  2014-04-25

Ngày 21-4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Không chỉ tôn vinh sách và nghề làm sách mà sự ra đời của Ngày Sách Việt Nam còn nhắc nhở về một mục tiêu quan trọng, lâu dài là xây dựng phong trào đọc sách, xây dựng một xã hội học tập góp phần chấn hưng văn hóa dân tộc.
            Đối với độc giả, cảm quan đầu tiên vẫn là sách ngày một nhiều hơn, phong phú hơn, các hoạt động giao lưu liên quan văn hóa đọc sôi nổi chưa từng thấy. Tuy nhiên, nhìn kỹ thì thấy có rất nhiều vấn đề. Lượng sách xuất bản hằng năm có tăng lên, trung bình mỗi năm có khoảng 26.000 tên sách. Nhưng, nếu tính theo đầu người thì mới chỉ đạt khoảng 3,3 bản/người, trong khi ở các nước phát triển, con số này là 15 bản/người. Chưa kể, khoảng 80% lượng sách xuất bản hằng năm là sách giáo khoa, giáo trình, tham khảo… Đáng nói là theo các chuyên gia thì lượng sách tri thức nền tảng (mà hầu như các quốc gia đều cần đến, thậm chí đã đọc qua cách nay cả trăm năm) thì ở ta vẫn là "vùng trắng".

"Đừng mơ từ bỏ sách giấy" - tác phẩm của nhà văn, nhà viết kịch Pháp Jean - Claude Carrière đã chứng minh sự tồn tại tất yếu của văn hóa đọc với sự phát triển của con người. Vì vậy, Ngày Sách Việt Nam ra đời và được tổ chức lần đầu tiên tới đây sẽ là một động lực để chấn hưng văn hóa dân tộc, một sự "bấu víu" để mỗi người tin hơn vào sự đọc cần cho cuộc sống của mình.

(CĐ BM Cơ Sở sưu tầm)