DEE - Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

Seminaire tháng 4 của Bộ môn Cung Cấp Điện

  2014-04-25

Ngày 21/4 Bô môn cung cấp điện đã nghe báo cáo khoa học của thày Phan Quốc Dũng và cô Phan Thị Thanh Bình. Hai báo cáo này đều liên quan tới các đề tài mà hai thầy cô đang chủ trì. Đây là sinh hoạt học thuật định kỳ của bộ môn.

 

BM Cung Cấp Điện.