DEE - Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

Giảng viên Khoa Điện - Điện tử tham gia Hội thảo nhập môn kỹ thuật

  2014-04-25

Nhằm mục đích xây dựng môn học Nhập môn về kỹ thuật, nhà trường tổ chức buổi hội thảo "Nhập môn về kỹ thuật"

Vào lúc 8:00 thứ Năm 24/4/2014, các giảng viên Khoa Điện - Điện tử đã tham gia buổi hội thảo tại Hội trường B4,

Nội dung chính buổi hội thảo bao gồm:

- Nhu cầu về môn học Nhập môn về kỹ thuật

- Giới thiệu về Đề cương môn học Nhập môn về kỹ thuật của K.Cơ Khí

- Hướng dẫn xây dựng ĐCMH Nhậo môn về kỹ thuật

- Kinh nghiệm triển khai

- Tổ chức ngày hội kỹ thuật

CĐ BM Điện tử tổng hợp

PGS. TS. Trần Thiên Phúc giới thiệu buổi hội thảo Nhập môn Kỹ thuật.

TS. Phạm Trần Vũ trình bày về nội dung Nhập môn Kỹ thuật