DEE - Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Phòng Máy Tính

  2014-04-28

Hội nghị kỹ thuật y sinh lần thứ 5 diễn ra từ ngày 16 đến 18 tháng 6 năm 2014 tại trường Đại học Quốc Tế ĐHQG –Tp.HCMlà một hội nghị quốc tế tổ chức ở Việt Nam nối tiếp cácthành công của hội nghị đãđược tổ chức vào các năm 2005, 2007, 2010 và 2012 (thông tin chi tiết http://csc.hcmiu.edu.vn/BME2014).

Hội nghị nhằm phản ánhtình hình nghiên cứu kỹ thuật y sinh trong nước cũng như các nước trên thế giới. Hội nghị đưa ra các vấn đề, giải pháp và định hướng nghiên cứu trong tương lai về các lĩnh vực như: thiết bị y tế, sinh trắc học, ảnh y khoa,….  Tại hội nghị này Phòng máy tính thuộc khoa Điện – Điện tử đã gửi 3 bài báo về lĩnh vực xử lý ảnh đặc biệt là ảnh y tế bao gồm:

1. “Ideal Cross-Point Regions of Prediction Errors from LOCO-I Algorithm applied to Lossless  Image Compression”của các tác giả Đặng Thành Tín và Huỳnh Xuân Cảnh.

2. “Applying the image compression algorithm of ICRICM to a plugin integrated into MIPAV software” của các tác giả Đặng Thành Tín và Trần Anh Khoa.

3. “Ribs suppression in chest X-Ray images by using ICA method” của các tác giả Đặng Thành Tín và Nguyễn Xuân Hiếu.

Cả 3 bài báo trên đã được chấp nhận đăng ởkỷ yếucủa hội nghị vàsau đó sẽ được xuất bản bởi Springer. Nhìn chung về tình hình nghiên cứu khoa học trong năm học 2013 – 2014, Phòng máy tính đã đạt kết quả tốttrong hoạt động này vì tất cả giảng viên tại Phòng đều thực hiện nghiên cứu khoa học.

                                                                                          Bản tin công đoàn Phòng máy tính.