DEE - Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

Phòng Thí Nghiệm Máy Điện và Thực Tập Điện đi nghỉ hè 2014 tại Phan Thiết

  2014-07-29

Trong tháng 7/2014, Phòng Thí Nghiệm Máy Điện và Thực Tập Điện đã tổ chức đi tại Phan Thiết cùng với Công đoàn Khoa Điện-Điện tử.