DEE - Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

Công đoàn BM Điện tử du lịch hè tại resort Hồ Tràm, Bà Rịa, Vũng Tàu

  2014-08-01

Trong tháng 7/2014, Công đoàn (CĐ) Bộ môn Điện tử đã tham gia du lịch hè cùng với tổ CĐ phòng Đào tạo, Ban đảm bảo chất lượng, Phòng tổ chức hành chính, Phòng xử lý dữ liệu. Buổi tham quan du lịch được tại các địa điểm suối nước nóng Bình Châu và resort Hồ Tràm, thuộc Bà Rịa, Vũng Tàu.

CĐ BM Điện tử