DEE - Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG THAM GIA CÁC HỘI THẢO TẬP HUẤN TRONG KHUÔN KHỔ DỰ ÁN HEEAP

  2014-08-20

Trong thời gian hè vừa rồi, các thầy cô bộ môn tự động đã tham gia rất tích cực hai đợt tập huấn của dự án HEEAP trong và ngoài nước.Thông qua các hoạt động của hội thảo, các thầy cô đã có rất nhiều kiến thức bổ ích về soạn thảo đề cương môn học cũng như các cách đánh giá. Điều này góp phần quan trọng trong soạn thảo đề cương môn học theo chuẩn CDIO của bộ môn trong thời gian sắp tới.

Sau đây là một số hoạt động của các thầy cô trong hai hội thảo trong và ngoài nước: