DEE - Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

BM CUNG CẤP HỌP MẶT ĐẦU NĂM HỌC MỚI 2014

  2014-08-28

Sáng ngày 18/8 các thầy cô bộ môn Cung cấp đã có buổi họp mặt nhân dịp năm học mới. Thầy Phan Quốc Dũng đã phổ biến một số qui định bộ môn. Sau đó,  NCS  Xuân Hoa đã báo cáo trước bộ môn chuyên đề 1 về “Quản lý và Điều khiển năng lượng trong Micro-Grid”.

Công đoàn BM Cung Cấp Điện.