DEE - Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

Đăng ký NCKH sinh viên chương trình chính quy năm 2021

  2021-09-06

Thông tin chi tiết: Thông báo đăng ký NCKH SV Chính Quy 2021

Biểu mẫu: Thuyết MinhDự Toán và LLKH SV

Sinh viên có thể đăng ký thông tin và nộp Thuyết minh + Dự toán + LLKH: Tại Đây