DEE - Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

Đăng ký NCKH sinh viên chương trình kỹ sư tài năng năm 2021

  2021-09-12

Thông tin chi tiết: Thông báo đăng ký NCKH SV KSTN 2021

Ghi chú: Thời gian đến ngày 24/09/2021

Biểu mẫu: Thuyết MinhDự Toán và LLKH SV

Sinh viên có thể đăng ký thông tin và nộp Thuyết minh + Dự toán + LLKH: Tại Đây