DEE - Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

Đăng ký NCKH cấp sinh viên CT đào tạo quốc tế (OISP) liên quan LVTN HK211

  2021-09-15

Thông tin chi tiết: Thông báo đăng ký NCKH SV OISP liên quan LVTN HK211

Ghi chú: Thời hạn đăng ký 08/10/2021

Biểu mẫu: Thuyết MinhDự Toán và LLKH SV

Sinh viên có thể đăng ký thông tin và nộp Thuyết minh + Dự toán + LLKH: Tại Đây