DEE - Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

Kế hoạch đăng ký GVHD nghiên cứu tiền luận văn tốt nghiệp CTTT HK211

  2021-09-20

Thông tin chi tiết: KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ GVHD NGHIÊN CỨU TIỀN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CTTT HK211

                            THÔNG TIN ĐỀ TÀI GVHD

Ghi chú: Cách thức nộp phiếu: sinh viên liên hệ với GVHD để xin xác nhận (qua email dùng tài khoản của trường ĐHBK) sau đó chuyển tiếp email xác nhận đồng ý của GVHD và phiếu thông tin về email: nguyenkimtrang@hcmut.edu.vn