DEE - Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

Tuyển Thực tập sinh tháng 11/2021 - TMA Industry Internship

  2021-10-13

 

Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA Solutions, vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email intern@tma.com.vn trước ngày 15/11/2021, hồ sơ bao gồm:

-          CV tiếng Anh

-          Giấy giới thiệu và bảng điểm mới nhất có xác nhận của nhà trường

-          Chứng chỉ TOEIC/IELTS (nếu có)