DEE - Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

Tuyển dụng của Công ty DEK Technologies VN