DEE - Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

[OPEN DAY] Công ty DEK Technologies VN

  2019-09-09

 

Link đăng kí: https://forms.gle/DNq54RXQjDggLsb7A