DEE - Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY TNHH NHẬT HẠ ELECTRIC

  2019-12-08

Xem chi tiết: Thông tin tuyển dụng Kỹ sư bảo trì

                     http://www.nhatha-electric.com/