DEE - Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

Danh sách sinh viên đăng ký bổ sung chương trình Kỹ sư tài năng K2018

  2020-07-27

Danh sách sinh viên đăng ký bổ sung chương trình Kỹ sư tài năng K2018

- Ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông

- Ngành Kỹ thuật điện

- Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa