DEE - Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

QĐ 152 Buộc thôi học sinh viên vì học lực kém tự ý nghỉ học