Php Shell Download konya bearing konya bearing konya rulman konya rulman konya rulman konya bilya konya bilya konya bearing marmara böcek ilaçlama chip satış antika alanlar
 Khoa Điện - Điện tử

Cuộc thi: Lưới điện thông minh và Năng lượng tái tạo

  2018-09-30

CURRENT (Constructivist Education and Research in Renewable Energy Technology) là một dự án
hợp tác giữa Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG Tp. HCM và Viện Công nghệ Cork (Ailen) về ứng
dụng phương pháp kiến tạo trong giáo dục và nghiên cứu về công nghệ năng lượng tái tạo, kéo dài
trong 2 năm, với sự tài trợ của Đại sứ quán Ailen.
Một trong những hoạt động của dự án là hỗ trợ sinh viên thực tập tại Viện Công nghệ Cork để thực
hiện các nghiên cứu về năng lượng tái tạo. Nhằm tuyển chọn ứng viên tham gia dự án (như một thực
tập sinh), dự án sẽ tổ chức một cuộc thi hàng năm về chủ đề “Lưới điện thông minh và Năng lượng tái
tạo”. Những quyền lợi khi tham gia cuộc thi:
- Được ứng tuyển vào vị trí thực tập sinh (trong vòng 2 tháng) tại Viện Công nghệ Cork
- Được huấn luyện bởi các chuyên gia từ Viện Công nghệ Cork để phát triển ý tưởng
Những điều kiện cần để tham gia cuộc thi:
- Nhóm phải có ít nhất một thành viên thuộc Khoa Điện - Điện tử, hoặc một trong các ngành Kỹ
thuật Máy tính, Vật lý Kỹ thuật, và Cơ điện tử
- Có bản phác thảo ý tưởng nộp đúng hạn cho Ban tổ chức cuộc thi
- Đề tài được đề xuất có liên quan đến chủ đề của cuộc thi
Khuyến khích các nhóm sinh viên sử dụng đề tài LVTN để tham gia cuộc thi, nhằm giảm áp lực công
việc.
Cuộc thi sẽ trải qua các giai đoạn sau:
1. Tiếp nhận và sơ tuyển đề tài (09/11/2018)
2. Huấn luyện phát triển ý tưởng thành bản đề xuất (dự kiến tháng 01/2019)
3. Thi thuyết trình (dự kiến 05/2019)
Các nhóm sinh viên có nguyện vọng tham gia cuộc thi, vui lòng gửi bản phác thảo ý tưởng (dài không
quá 2 trang A4, không kể phần phụ lục) đến TS. Nguyễn Quang Nam (nqnam@hcmut.edu.vn), chậm
nhất là 17:00, ngày 09/11/2018.

Hỗ trợ Online

tqvinh

(84-8) 38.647.256 Ext: 5746

Thống kê truy cập

Online 3
Hôm nay 1099
Tuần này 2745
Tháng này 8072
Năm này 36064

Liên Kết