Thư mời Gặp mặt Học viên cao học và NCS đầu năm

  2018-10-11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 10 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Gặp mặt Học viên cao học và NCS đầu năm

Kính gửi:  Nghiên cứu sinh và Học viên cao học tất cả các ngành của Khoa Điện-Điện Tử (bao gồm NCS và HV mới trúng tuyển năm 2018)

 

Khoa Điện – Điện Tử trân trọng kính mời tất cả Nghiên cứu sinh và Học viên cao học tất cả các ngành đào tạo SĐH của Khoa Điện - Điện Tử đến tham dự buổi gặp mặt đầu năm.

Thành phần tham dự:

  • Ban Chủ nhiệm Khoa, Ban chủ nhiệm các Bộ môn
  • PĐT Sau Đai Học
  • Các Thầy/Cô phụ trách các chuyên ngành đào tạo Sau đại học của Khoa
  • Nghiên cứu sinh và Học viên cao học tất cả các ngành của Khoa Điện-Điện Tử (bao gồm NCS và HV mới trúng tuyển năm 2018).

Thời gian:    Lúc 09h00, Thứ 7, ngày 13 tháng 10 năm 2018

Địa điểm:     Phòng 305-B1

Nội dung:

  • Đại diện các ngành đào tạo SĐH giới thiệu chương trình đào tạo với các Học viên/NCS mới – khóa 2018.
  • Trao đổi các với Học viên/NCS đang theo học về chương trình đào tạo hiện tại. Giải đáp và tiếp thu các phản hồi về chương trình.     

Vì tính chất quan trọng của buổi gặp mặt, đề nghị tất cả Nghiên cứu sinh và Học viên cao học tham dự đầy đủ.

 

 KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

               (đã ký)

 

Hỗ trợ Online

tqvinh

(84-8) 38.647.256 Ext: 5746

Thống kê truy cập

Online 1
Hôm nay 767
Tuần này 767
Tháng này 767
Năm này 767

Liên Kết